Informacje o stronie

Materiały zamieszone na stronie pochodzą z informacji uzyskanych od firm ubezpieczeniowych z jakimi współpracuje nasze biuro. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność tych informacji. 
W celu sprawdzenia ofert zawsze prosimy o skontaktowanie się z naszymi agentami.