Generali ubezpieczenie domu / mieszkania

Główne zalety
 • możliwość wyboru wariantu ochrony w tym wariantu All Risk - od wszystkich ryzyk, obejmuje zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia
 • ubezpieczeniem mogą zostać objęte siłowniki i automatyka bram od kradzieży zwykłej
 • pokrywamy koszty poszukiwania szkody aż do 20% sumy ubezpieczenia (w wariancie All Risk)
 • w przypadku szkody w wyniku pożaru nie wymagamy posiadania dowodu dokonania przeglądu kominiarskiego w formie pełnego protokołu, a jedynie paragonu
 • assistance rowerowy (w wariancie All Risk)
 • chronimy Twój dom na wypadek skutków wandalizmu, w tym graffiti (All Risk)
 Klienci Generali z polisą na dom lub mieszkanie zyskują specjalne zniżki w Programie Rabatowym Generali. np.
 • Do 20% rabatu na zakup wyposażenia kuchennego, np. porcelany, garnków oraz innych produktów renomowanych marek partnerskich takich jak np. Villeroy & Boch
 • Do 40% rabatu na małe AGD w dedykowanym sklepie Philips
 • 10 zł rabatu na artykuły zoologiczne w maxandmrau.pl

WARTA Travel

Jedziesz za granicę wypoczywać na plaży lub zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną albo większą grupą? W ramach ubezpieczenia Warta Travel możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.


Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem, następstwami choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem w trakcie podróży. 
Suma ubezpieczenia to nawet 1 000 000 zł.

Pełny pakiet usług assistance jest bezpłatnie dołączony do zakresu podstawowego.

Gwarantujemy nielimitowany:
  Transport ubezpieczonego, w tym transport zwłok bez względu na przyczynę zgonu
  Poszukiwanie i ratownictwo w górach, na lądzie i na wodzie. 
Pozostałe usługi są świadczone do sumy 1 000 000 zł – w ich ramach otrzymasz m.in.:
  pomoc tłumacza języka angielskiego podczas pobytu w szpitalu
  przedłużenie ochrony o 48 godzin w razie np. odwołanie lotu, czy strajku pracowników przewoźnika,
  zastępczego kierowcę, gdy zdrowie nie pozwala Ci na prowadzenie  samochodu.

Sprawdź wszystkie dostępne usługi assistance w OWU WARTA TRAVEL.

GoAgro - dobrowolne ubezpieczenia dla rolników

Jeśli jesteś rolnikiem i chcesz zabezpieczyć swoje mienie, pakiet GoAgro (Goathar) jest stworzony dla Ciebie. Pakiet ubezpieczeń dobrowolnych posiada strukturę modułową, która umożliwi Ci dopasowanie konkretnych ubezpieczeń do Twoich potrzeb, także jako rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeń obowiązkowych.

Wszystko na jednej polisie.


W pakiecie, umożliwiamy ubezpieczenie na jednej polisie:
 • Ubezpieczenie dobytku rolniczego
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, z możliwością rozszerzenia o działalność agroturystyczną prowadzoną w gospodarstwie rolnym
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika, osób bliskich lub osób pracujących w gospodarstwie
 • Ubezpieczenie maszyn rolniczych (Agrocasco)
 • Ubezpieczenie dobrowolne budynków rolniczych, małych budynków, budowli lub stałych elementów
 • Ubezpieczenie mienia od dewastacji
 • Ubezpieczenie mienia od przepięć (szkód elektrycznych)
 • Ubezpieczenie mienia od stłuczenia lub pęknięcia
 • Po więcej informacji 
Co nas wyróżnia? 
 • Jedna definicja zdarzeń losowych na wszystkie przedmioty ubezpieczenia
 • Ubezpieczamy budynki mieszkalne i gospodarcze w wartości odtworzeniowej ze zużyciem technicznym powyżej 10%
 • Ubezpieczamy budynki mieszkalne i gospodarcze będące w budowie, rozbudowie, przebudowie lub nadbudowie
 • Rozbiórka budynku rolniczego na podstawie decyzji administracyjnej w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego poza ubezpieczonym budynkiem rolniczym
Wszystkich dodatkowych informacji udzielą Nasi Agenci

Źródło:  Goathar

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne - Gothaer

Ubezpieczenie to daje możliwość uzyskania odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych.

Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody, czasami utratę całego Twojego dorobku. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, będziesz obowiązany wnieść opłatę na rzecz gminy.

 • uzyskasz odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych
 • nie poniesiesz wysokich strat finansowych związanych z naprawieniem szkody, czy z utratą całego Twojego majątku
 • nie będziesz obowiązany wnosić opłaty na rzecz gminy, gdyż spełnisz obowiązek zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych
Zakres ochrony
 
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w budynkach rolniczych wskutek następujących zdarzeń losowych w postaci:
 • ognia
 • huraganu
 • powodzi
 • podtopienia
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 • opadów śniegu
 • uderzenia pioruna
 • eksplozji
 • obsunięcia się ziemi
 • tąpnięcia
 • lawiny
 • upadku statku powietrznego
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest każdy budynek o powierzchni powyżej 20m2 (określony w Prawie Budowlanym), będący własnością Ubezpieczonego i wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.
Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.
Ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych nie są objęte:
budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia
budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów
namioty i tunele foliowe
Dodatkowo Gothaer TU S.A. w ramach składki za ubezpieczenie obowiązkowe chroni również stałe elementy budynków rolniczych wraz z kolektorami słonecznymi lub systemami fotowoltaicznymi.

Suma ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia odrębnie dla poszczególnych budynków rolniczych łącznie ze stałymi elementami ustala Ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń. Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać:
wartości nowej dla budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia technicznego nie przekroczył 10%,
wartości rzeczywistej tego budynku, co oznacza wartość nową pomniejszoną o stopień zużycia budynku rolniczego.

Wszystkich dodatkowych informacji udzielą nasi Agenci w Koluszkach i Jeżowie

Źródło:  Gothaer

SPORT - Generali

Jesteś fanem aktywnego wypoczynku? Kochasz sport i nie wyobrażasz sobie relaksu bez nart lub sprzętu do nurkowania? Wybierz Ubezpieczenie Sport w Generali i koncentruj się tylko na przyjemnościach.

Nie wszystkich zadowala opis „wypoczynek” na ofertach biur podróży. Coraz częściej dzielimy urlop pomiędzy oddawanie się błogiemu lenistwu i uprawianie sportów – próbujemy coraz to nowych atrakcji. Dla wszystkich, którzy kochają czuć dodatkową adrenalinę Generali przygotowało ubezpieczenie Sport, które zapewnia ochronę przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków, a także wysokimi kosztami akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz kosztami leczenia poza granicami kraju również powstałych w wyniku uprawiania narciarstwa, czy nurkowania. W razie potrzeby możesz też skorzystać z usługi zdalnych konsultacji lekarskich w języku polskim.

Główne zalety
 • pokrycie kosztów leczenia zarówno w prywatnych jak i państwowych placówkach medycznych
 • pokrycie kosztów niegwarantowanych przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • organizacja i pokrycie kosztów leczenia do 1 200 000 zł, w przypadku choroby i nieszczęśliwego wypadku
 • organizacja i pokrycie kosztów związanych z przewozem z miejsca wypadku do placówki medycznej oraz z transportem zwłok do Polski – bez wpływu na sumę ubezpieczenia kosztów leczenia
 • bardzo szeroki zakres usług Assistance (m.in. kierowca zastępczy, pomoc tłumacza, opieka nad dziećmi, kontynuacja leczenia rozpoczętego za granicą na terenie Polski)
 • bezpłatne przedłużenie ochrony o 24 godz. w sytuacjach nagłych (np. opóźnienie powrotu spowodowane odwołaniem lotu)
 • profesjonalna, polska obsługa telefoniczna przez cała dobę
 • bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku
 • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu, prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pokrycie kosztów pomocy lekarskiej na miejscu zdarzenia i transportu do najbliższego punktu opieki medycznej (helikopter, komora dekompresyjna)
 • wypłata odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego (narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa, deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu i surfingu, rowery, specjalistyczny sprzęt do nurkowania wraz z podstawowym sprzętem i ekwipunkiem)
 • pokrycie kosztów związanych ze zniszczeniem sprzętu, leczenia i rehabilitacji poszkodowanego przez Ciebie innego użytkownika stoku w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • kontynuacja na terenie Polski leczenia rozpoczętego za granicą w wyniku urazu, powstałego podczas amatorskiego uprawiania narciarstwa i snowboardu
 • rekompensata kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowaniem biletu podróżnego i noclegu.
Zakres ubezpieczenia
 
Ubezpieczenie Sport ma bardzo szeroki zakres, dzięki któremu możesz uchronić się nie tylko przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków i wysokimi kosztami akcji poszukiwawczej, ratowniczej oraz kosztami leczenia poza granicami kraju, ale również odpowiedzialnością cywilną za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie Sport w Generali obejmuje ochroną także sprzęt sportowy i bagaż podróżny. Zapewnia także pokrycie kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowaniem biletu podróżnego i noclegu.  

O szczegóły zapytaj Naszych Agentów w Jeżowie lub Koluszkach.

Źródło: Generali

Ferie bez śniegu? Nie ma problemu!

Sezon zimowy to dla wielu osób wyczekiwana okazja, aby wskoczyć w narty lub snowboard i poszusować po górskich stokach. Planując wyjazd, zastanawiamy się czy w polskich górach będzie wystarczająco dużo śniegu, czy może lepiej wybrać się na lodowiec? Bez względu na to, co wybierzemy, warto do bagażu wrzucić dobrą polisę turystyczną. Są takie, które zabezpieczą nas nawet od niepogody.

Narciarstwo i snowboarding nie należą do sportów szczególnie niebezpiecznych i uprawiają je osoby w różnym wieku – od przedszkolaków po osoby starsze. Jednak należy brać pod uwagę, że na stoku narażeni jesteśmy na różne kontuzje i wypadki. Leczenie i rehabilitacja urazów kości czy stawów są bardzo długie i kosztowne, szczególnie gdy przydarzy nam się kontuzja za granicą. Dla przykładu – jeden z klientów Warty miał wypadek na stoku w Szwajcarii – złamał kość piszczelową. Warta zapewniła mu transport helikopterem ze stoku do szpitala (wartość transportu to 15 774 zł), zapłaciła za pobyt w szpitalu z zabiegiem operacyjnym (koszt 49 622 zł) i zadbała o transport poszkodowanego do kraju ambulansem z ratownikiem (koszt 9 375 zł). Takie koszty bardzo trudno jest pokryć z własnej kieszeni, a jest to jeden z typowych urazów narciarskich.

Oprócz kłopotów ze zdrowiem, mogą spotkać nas na stoku także inne przykre niespodzianki,
w konsekwencji których ucierpi nasz portfel. W czasie upadku możemy np. zniszczyć swój sprzęt,
a ten, nawet średniej klasy, kosztuje niemało. Możemy też wyrządzić krzywdę innym miłośnikom sportów zimowych. Wtedy, to my będziemy musieli pokryć koszty leczenia osoby poszkodowanej oraz zapłacić za zniszczony sprzęt i ubranie.

Korzystaj ze śniegu bezpiecznie!

Skutki takich zdarzeń pokryje odpowiednio dobrana polisa turystyczna. Dlatego przed wyjazdem warto na swojej liście spraw do załatwienia uwzględnić zakup polisy narciarskiej. Ciekawą ofertą dla amatorów sportów zimowych jest Warta Travel. Już podstawowa wersja tego ubezpieczenia na podróż zagraniczną, pokryje koszty: leczenia nagłych zachorowań, następstw nieszczęśliwych wypadków, ratownictwa, a także nielimitowane koszty transportu. Zakres ten można rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu podróżnego, do którego w Warcie zalicza się również sprzęt sportowy, w tym m.in. narty biegowe, zjazdowe, czy deska snowboardowa, oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowania noclegu i biletu podróżnego.

Nie martw się brakiem śniegu

Miłośników białego szaleństwa powinien też zainteresować pakiet SKI Plus oferowany do Warty Travel. Zrekompensuje m.in. brak możliwości korzystania z narciarskich tras zjazdowych, położonych w pobliżu naszego zakwaterowania, jeśli zostaną zamknięte z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Razem taniej

Jeżeli jedziesz na wypoczynek z bliskimi, możesz liczyć na 20% zniżkę. Wystarczy, że na urlop wybierze się z Tobą jeden z członków rodziny, np. małżonek lub partner, dziecko, rodzic, rodzeństwo, teściowie, dziadkowie czy zięć lub synowa.
 
Zapraszamy do naszych biur w Koluszkach i Jeżowie

Zabezpiecz swoje M.

Chłodne, deszczowe i długie wieczory są zapowiedzią zbliżającej się zimy. Niebawem święta, a zaraz po nich zimowe ferie. To dobra okazja, żeby wyjechać na kilka dni. Ale zbliżający się wyjazd często powoduje w nas narastający niepokój. Zastanawiamy się co będzie, jeśli pod naszą nieobecność pęknie rura, albo ktoś włamie się do mieszkania. A jeśli ulewny deszcz zaleje nam garaż lub piwnicę? Aby zapewnić sobie spokój nie tylko podczas wyjazdu, ale przez cały rok wystarczy solidna polisa ubezpieczeniowa.

Dom czy mieszkanie to najcenniejsze miejsce jakie mamy. Dlatego tak ważna jest odpowiednia ochrona. Nagła awaria w łazience, przeciekający dach, czy włamanie mogą zdezorganizować życie codziennie, popsuć zimowy wyjazd i narazić nas na nieprzewidziane koszty.

Polisa kosztuje mniej

Dzięki dobrej polisie mieszkaniowej można uniknąć wielu nieprzyjemności, a sam koszt ubezpieczenia jest nieporównywalnie mniejszy od wartości szkód, które mogą nas zaskoczyć w domu. Przykładowo, naprawa klepki podłogowej i usunięcie zacieków na ścianach po zalaniu to średni koszt ok. 3 000 zł, natomiast ubezpieczenie tych elementów to wydatek na poziomie ok. 100 zł. Za naprawę telewizora po awarii w wyniku przepięcia zapłacimy ok. 1 000 zł, nie wspominając o cenie zakupu nowego. Za ubezpieczenie elektroniki i innych rzeczy ruchomych w domu, które obejmuje m.in. tego typu zdarzenia zapłacimy ok. 100 zł.

Praktyczna pomoc od zaraz

Bywają też takie sytuacje, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, gdy natychmiastowa pomoc jest wyjątkowo cenna. Załóżmy, że wichura zerwała nam rynnę i wybiła szybę. Co wtedy? Standardem w ubezpieczeniach mieszkaniowych Warty jest szeroki pakiet usług assistance. Dzięki niemu klienci mogą liczyć na szybką pomoc w różnych sytuacjach awaryjnych. W przypadku zerwania rynny i wybicia szyby to Warta zorganizuje i opłaci pomoc dekarza, który zabezpieczy rynnę, oraz wezwie i opłaci pracę szklarza, który wstawi nową szybę. Jeśli zgubimy klucze lub gdy złodziej lub silny mróz uszkodzi zamek w drzwiach, Warta przyśle ślusarza. Co ważne, za takie usługi nie zapłacimy dodatkowo.

A to nie wszystko. Z pomocy assistance w ramach polisy mieszkaniowej możemy również skorzystać poza domem. Dla przykładu - gdy podczas wyjazdu rozchoruje nam się dziecko lub skręcimy sobie nogę, wtedy Warta zorganizuje i opłaci pomoc lekarza. Szczególnie podczas zimowych wyjazdów w kraju, podczas których o przeziębienie czy kontuzję narciarską nie trudno, taka opcja może być bardzo przydatna.

Chcesz dowiedzieć się więcej? zapraszamy do naszych biur w Jeżowie i Koluszkach.

Mikrobiznes – maksimum ochrony w Warcie

Prowadzisz rodzinny biznes? Masz mały sklep? Zakład fryzjerski? Kawiarnię? Biuro rachunkowe? Chcesz czuć się bezpiecznie i nie obawiać się o konsekwencje takich zdarzeń jak włamanie, lub pożar? Żaden problem – wystarczy dobrać odpowiednie ubezpieczenie.
Własna działalność gospodarcza to wiele formalności. Musimy pamiętać o ZUS-ie, podatkach, pensjach dla pracowników itd. Ogromnym wsparciem jest dobra księgowość, ale czy to wystarczy? Nawet najlepiej zorganizowana firma nie zapewni sobie sama wsparcia
w przypadku włamania, pożaru lub wypadku pracownika. Koszty, które wiążą się z takimi zdarzeniami często znacząco przekraczają możliwości przedsiębiorcy. Aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa warto sięgnąć po ubezpieczenie biznesu.

Dotychczas najmniejsze firmy nie miały wyboru. Większość ubezpieczeń była dla nich zbyt droga lub po prostu nieosiągalna. Ale teraz jest propozycja przeznaczona właśnie dla najmniejszych przedsiębiorców – Mikrobiznes Plus Warty. To prosty i przejrzysty produkt, umożliwiający kalkulację składki i dopasowanie jej do branży danej firmy. Ponadto jest to bardzo przyjazne rozwiązanie - nie wymagające zbyt wielu zabezpieczeń takich jak kraty
w oknach, szyby antywłamaniowe czy alarm. To dodatkowy koszt, na który małe firmy nie zawsze mogą sobie pozwolić. Mikrobiznes Plus został pomyślany tak, by zagwarantować maksimum ochrony i poczucia bezpieczeństwa przy minimalnych nakładach. Mając ubezpieczenie Mikrobiznes Plus, można też liczyć na fachową pomoc w różnych trudnych sytuacjach w ramach bardzo szerokiego zakresu usług assistance.

Dodatkowo, każdy przedsiębiorca może zabezpieczyć się na wypadek własnej choroby lub zapewnić sobie dodatkowe środki na takie wydarzenia jak np. narodziny dziecka, wykupując ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny. To opcja dotąd dostępna głównie w ramach ubezpieczeń grupowych w dużych firmach a w Warcie na wyciągnięcie ręki dla każdego.


O wszystkich szczegółach poinformują Państwa nasi Eksperci. Zapraszamy do biur w Koluszkach i Jeżowie

Ubezpieczenie Assistance WARTA

Warto zadbać o pomoc w podróżyKłopoty na drodze zdarzają się nawet najbardziej ostrożnym. Wystarczy wzmożony ruch czy chwila obniżonej koncentracji. Samochód również może sprawić nam nieprzyjemną niespodziankę. Przebita opona, rozładowany akumulator, brak paliwa w baku czy większa awaria samochodu – takie sytuacje zdarzają się wielu kierowcom. Dlatego, nawet doskonały kierowca, powinien zadbać o dobre ubezpieczenie, które zaoszczędzi sporo nerwów w razie nieprzewidzianych zdarzeń w podróży.

Ważna wygoda

Z naszych obserwacji wynika, że dla właścicieli samochodów gwarancja wypłaty za rozbity samochód to już za mało. Klienci szukają dzisiaj rozwiązań, które ułatwią im życie w razie kłopotów. Dlatego każdy kierowca kupujący polisę na samochód osobowy w Warcie (nawet samo OC) jest objęty podstawowym pakietem assistance działającym 24 godziny na dobę. Gwarantuje on, że Warta nie zostawi klienta w potrzebie i pomoże mu w razie kłopotów bez względu, czy jest sprawcą, czy poszkodowanym w wypadku. Wystarczy zadzwonić z miejsca zdarzenia a konsultant krok po kroku podpowie, co należy zrobić w danej sytuacji oraz gdzie w okolicy znajduje się sprawdzony warsztat współpracujący z Wartą lub parking strzeżony. Jeśli to konieczne, zorganizuje na koszt Warty holowanie auta do 100 km. Kierowcy, którzy wykupią szerszy wariant ubezpieczenia assistance mogą liczyć na jeszcze więcej korzyści.

Wybierając ubezpieczenie assistance warto pamiętać że:
 • W przypadku wybranych produktów kierowca ma możliwość dokupienia bogatszego pakietu assistance do samej polisy OC, bez rozszerzenia jej o ubezpieczenie autocasco. Tak jest m.in. w przypadku wariantu Moto-Assistance Złoty+ w Warcie. Zapewnia on m.in. pomoc nie tylko w razie wypadku, ale również awarii, kradzieży czy innych zdarzeń losowych bez względu na odległość od domu. Co więcej klient może skorzystać z wynajmu samochodu zastępczego po wypadku lub kradzieży nawet przez 10 dni, a w razie awarii - 5 dni. 
 • Jadąc za granicę pamiętajmy o wysokich limitach holowania liczonych w kilometrach. Dla przykładu w produkcie Warta Moto-Assistance Platynowy wynosi on aż 1200 km. Pozwoli on na sprowadzenie auta do Polski z np. Florencji, Paryża czy Moskwy. Natomiast w przypadku zdarzeń powstałych na terenie Polski osoby mające polisę w Warcie, mogą liczyć na holowanie bez limitu kilometrów. 
 • Wybierz ubezpieczenie gwarantujące samochód zastępczy bez warunku unieruchomienia. W ramach produktów assistance Warta oferuje swoim klientom samochód zastępczy po wypadku lub kolizji bez warunku jego unieruchomienia. Oznacza to, że jeżeli pojazd ma np. uszkodzony błotnik lub zarysowane drzwi wymagające lakierowania, klient może korzystać z wynajętego auta nawet do 10 dni w zależności od wybranego wariantu. 
 • Ubezpieczenie assistance w Warcie może być również przydatne w sytuacjach, które zdarzają się pod domem, np. ​rozładowany akumulator, brak paliwa, zatrzaśnięte kluczyki w samochodzie czy uszkodzona opona. Pomoc w takich sytuacjach jest realizowana bardzo szybko – w mieście czas oczekiwania na pomoc drogową to około 30 minut.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zapraszamy do naszego BIURA w Koluszkach lub Jeżowie

Ubezpieczenie w podróży Warta / HDI

Warto zadbać o pomoc w podróży

Wakacje to czas, na który czekamy przez cały rok. Piękna pogoda, dużo czasu dla najbliższych. To również w tym okresie najczęściej wybieramy się z najbliższymi w najdłuższą w ciągu roku podróż samochodem. Zanim jednak dojedziemy na miejsce musimy zmierzyć się ze wzmożonym ruchem na drogach oraz gorszą koncentracją spowodowaną upałem i pełnymi energii dziećmi na tylnych siedzeniach. Samochód również może nam sprawić nieprzyjemną niespodziankę. Dlatego, nawet doskonały kierowca, powinien zadbać o dobre ubezpieczenie, które zaoszczędzi sporo nerwów w razie nieprzewidzianych zdarzeń w podróży.

Ważna wygoda

Z naszych obserwacji wynika, że dla właścicieli samochodów gwarancja wypłaty za rozbity samochód to już za mało. Klienci szukają dzisiaj rozwiązań, które ułatwią im życie w razie kłopotów. Dlatego każdy kierowca kupujący polisę na samochód osobowy w Warcie (nawet samo OC) jest objęty podstawowym pakietem assistance działającym 24 godziny na dobę. Gwarantuje on, że Warta nie zostawi klienta w potrzebie i pomoże mu w razie kłopotów bez względu, czy jest sprawcą, czy poszkodowanym w wypadku. Wystarczy zadzwonić z miejsca zdarzenia a konsultant krok po kroku podpowie, co należy zrobić w danej sytuacji oraz gdzie w okolicy znajduje się sprawdzony warsztat współpracujący z Wartą lub parking strzeżony. Jeśli to konieczne, zorganizuje na koszt Warty holowanie auta do 100 km.

Bezcenna pomoc

Wykupując szerszy wariant ubezpieczenia Warta Moto Assistance lub HDI Moto Assistance+ można liczyć na jeszcze więcej korzyści. Szersze warianty assistance, polecane kupującym AC, gwarantują w zależności od wybranego wariantu holowanie nawet bez limitu kilometrów czy wynajem samochodu zastępczego do 30 dni. Co jednak najważniejsze, mając takie ubezpieczenie można liczyć na pomoc ubezpieczyciela nie tylko po wypadku, ale też w razie awarii, w przypadku braku paliwa czy przedziurawienia opony. I to nie tylko w Polsce, ale też całej Europie. Podczas wakacyjnej podróży taka pomoc może być bezcenna.

Szyby i opony – punkty newralgiczne

Szyby i opony to punkty newralgiczne samochodu. Nie musi dojść do zdarzenia drogowego, aby je uszkodzić. Wystarczy kamień spod kół samochodu jadącego przed nami, czy gwóźdź na drodze. Wymiana tych części jest kosztowna i nierzadko kłopotliwa, dlatego warto rozważyć ich ubezpieczenie. Koszt ubezpieczenia opon w Warcie to tylko 2 grosze dziennie. Miesięczna składka za ubezpieczenie szyb, to wydatek porównywalny do kosztu litra paliwa. Co ważne, korzystając z tych ubezpieczeń nie tracimy zniżek za bezszkodowość, a usługa odbywa się bezgotówkowo.

Kłopoty na drodze zdarzają się nawet najbardziej ostrożnym. Zadbaj o swoje auto i zaoszczędź sobie niepotrzebnych nerwów!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do naszego biura w Koluszkach lub Jeżowie.

Generali, z myślą o życiu

Życie niesie wiele radości i chwil szczęścia: pasje, sukcesy, rosnące dzieci, własne cztery kąty.
Jednak zdarzają się też wypadki i przeciwności losu. Nie pozwól, aby to one decydowały o tym, jak będzie wyglądało życie Twoje i bliskich.
Z myślą o Twoim życiu i jego wyzwaniach Generali przygotowało rozwiązanie, dzięki któremu w prosty sposób zabezpieczysz to, co dla Ciebie najważniejsze. Wybierz pełną ochronę lub zabezpiecz konkretne potrzeby, korzystając z dostępnych pakietów.
Dzięki „Generali, z myślą o życiu” nie tylko zabezpieczysz przyszłość swoich najbliższych w przypadku Twojej śmierci, ale także swój spokój i bezpieczeństwo swojej rodziny w przypadku Twojej choroby, wypadku czy niezdolności do pracy.
„Generali, z myślą o życiu” pozwala Ci dowolnie kształtować nie tylko zakres ochrony, ale także zabezpieczyć swoją przyszłość i zadbać, by lata spędzone na emeryturze były spokojne i beztroskie dzięki możliwości dodatkowego oszczędzania na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) i Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). 

 Główne zalety
 • krótkie zobowiązanie – wybierasz polisę na rok lub na pięć lat, z możliwością przedłużenia
 • prosty wybór – wybierasz z dostępnych pakietów albo kupujesz pełną ochronę
 • optymalne rozwiązanie – dobraliśmy kwoty dopasowane do potrzeb codziennego życia byś cieszył się optymalną ochroną
 • szybko i bez wysiłku – dzięki uproszczonym do minimum formalnościom, polisę możesz mieć od ręki
Zakres ubezpieczenia
 • z myślą o bezpieczeństwie Twoich najbliższych oferujemy Ci dwa pakiety ubezpieczenia Twojego życia z sumą ubezpieczenia do 550 000 zł, a w razie wypadku komunikacyjnego - nawet do miliona złotych
 • z myślą o Twoim zdrowiu zabezpieczymy Cię w razie wystąpienia wielu chorób: nowotworu, zawału serca, udaru, stwardnienia rozsianego, przeszczepu narządów i wielu innych
 • z myślą o Twoim bezpieczeństwie finansowym w przypadku niezdolności do pracy otrzymasz do 550 000 zł na bieżące potrzeby, zyskasz pomoc przy spłacie kredytu i zasilisz swój budżet dodatkowymi środkami przez 6 miesięcy
 • z myślą o Twojej przyszłości oferujemy Ci możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o produkty zabezpieczenia emerytalnego – IKE i IKZE
Zapraszamy do naszych biur w Jeżowie i Koluszkach.

Źródło: Generali

Mój Biznes - Compensa

Mój Biznes to elastyczny pakiet ubezpieczeń przeznaczony dla firm, których wartość majątku nie

Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Przedsiębiorca może skonstruować zakres ochrony odpowiedni dla swoich potrzeb tj. ubezpieczyć  budynki  maszyny urządzenia wyposażenie w tym sprzęt elektroniczny oraz środki obrotowe. Dodatkowo w ramach pakietu chronimy życie i zdrowie pracowników oraz odpowiedzialność cywilną związaną z posiadaniem mienia i prowadzeniem działalności gospodarczej.
przekracza 1 miliona złotych (dodatkowym kryterium jest suma gwarancyjna na ubezpieczenie OC do 500.000 zł). 

Zakres
 • elastyczny zakres ubezpieczenia konstruowany zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy
 • możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę nieosiągnięcia zysku w wyniku szkody
 • w ramach sumy ubezpieczenia Compensa odpowiada dodatkowo za szkody spowodowane przez akcję ratowniczą lub gaśniczą oraz zwraca koszty usunięcia pozostałości po szkodzie
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu spowodowane przez:
 • ogień i inne zdarzenie losowe, w tym powódź (jedyne obowiązkowe ubezpieczenie)
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • wandalizm jako uzupełnienie ochrony w ogniu
Dodatkowo ochrona może zostać rozszerzona o ubezpieczenia:
 • elektroniki od wszystkich zdarzeń
 • środków obrotowych od zepsucia na skutek awarii urządzeń chłodniczych lub przerwy w dostawie prądu
 • szyb i innych przedmiotów (lad chłodniczych i lodówek) od stłuczenia
 • mienia w transporcie, przy załadunku i wyładunku
 • nieosiągnięcia zysku w następstwie szkody
Zakres ubezpieczenia Mój Biznes może zostać rozszerzony o:
 • odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia - OC najemny nieruchomości, OC najemcy mienia ruchomego, OC pracodawcy, OC podwykonawcy i inne
 • NNW – ubezpieczenie pracowników na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • assistance – pomoc techniczna, medyczna i informacyjna przy nagłych zdarzeniach w firmie
Dodatkowych informacji udzielą nasi agenci. Zapraszamy do naszych biur w Koluszkach i w Jeżowie.

Źródło: Compensa

PZU Uprawy

Nasza oferta składa się z ubezpieczeń dotowanych i niedotowanych. W ubezpieczeniach dotowanych
nawet 65% składki pokrywa budżet państwa. Wypłacimy odszkodowanie na pokrycie strat w uprawach polowych lub w uprawach w szklarniach i tunelach z powodu np. gradobicia, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu czy deszczu nawalnego. 

Dla kogo
Ubezpieczenie dla:
 • rolników – tzw. osób fizycznych,
 • osób prawnych (np. spółek z o.o.),
 • jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej (np. stowarzyszeń). 
Co ubezpieczamy
 
Jeśli otrzymujesz dopłaty bezpośrednie, zgodnie z prawem musisz ubezpieczyć przynajmniej połowę powierzchni upraw dotowanych od przynajmniej jednego ryzyka obowiązkowego: gradu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, powodzi czy suszy. Zobacz, co chronią nasze ubezpieczenia dotowane. 

Uprawy polowe
 • zboża,
 • kukurydza,
 • rzepak,
 • rzepik,
 • buraki cukrowe,
 • rośliny strączkowe, 
 • ziemniaki,
 • chmiel,
 • tytoń.
 Uprawy warzyw i owoców
 • owoce drzew i krzewów owocowych,
 • drzewa i krzewy owocowe,
 • truskawki – nasadzenia i owoce,
 • warzywa gruntowe.
Obowiązkowe dotowane ubezpieczenie upraw Dobrowolne dotowane ubezpieczenie upraw
Pojedyncze ryzyka:
 • grad,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • powódź,
 • susza.
Pakiet Wiosna:
 • grad,
 • przymrozki wiosenne.
Pakiet Jesień:
 • grad,
 • przymrozki wiosenne,
 • ujemne skutki przezimowania.
Pakiet 5 ryzyk:
 • huragan, 
 • deszcz nawalny,
 • piorun, 
 • obsunięcie się ziemi, 
 • lawina.

Wszystkie szczegóły znają nasi Agenci - zapraszamy
 
Źródło: PZU

PZU Doradca

Kompleksowe ubezpieczenie dla firm – produkcyjnych, usługowych i handlowych. Ochrona majątku firmy od różnych ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia w transporcie krajowym (cargo) oraz usługi assistance.

Co ubezpieczamy
Możesz ubezpieczyć w firmie to, na czym najbardziej Ci zależy.

Majątek trwały
budynki, np. obiekty usługowe, budynki biurowe, magazyny, sklepy, hale produkcyjne,

 • budowle, czyli trwale związane z gruntem obiekty budowlane, np. ogrodzenia, obiekty reklamowe, namioty, szklarnie,
 • lokale, czyli pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obiekty małej architektury, np. lampy oświetleniowe, murki ogrodowe, altany, fontanny,
 • szyby i inne przedmioty szklane, np. oszklenia okien i drzwi, szklane przegrody, lustra, szyldy, neony, reklamy świetlne,
 • nakłady adaptacyjne, np. koszty położenia glazury, ustawienia ścianek działowych, montażu instalacji alarmowej w najmowanych budynkach lub lokalach.
Majątek ruchomy w firmie
 • wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń,
 • urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia,
 • towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń,
 • mienie osób trzecich, które firma przyjęła, aby je np. naprawić, wyremontować, przerobić, wyczyścić, przechować lub sprzedać,
 • gotówka, czeki, weksle i inne wartości pieniężne,
 • rzeczy, które należą do pracowników i zwyczajowo znajdują się w miejscu pracy, np. odzież, obuwie (nie wartości pieniężne).
Co możesz zyskać
Pakiet PZU Doradca składa się z siedmiu ubezpieczeń. Skorzystasz z niego, jeśli wykupisz ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów oraz co najmniej jedno z pozostałych ubezpieczeń (poza ubezpieczeniem assistance).


Dlaczego warto

Nasze ubezpieczenie:
 • możesz dostosować zakres ubezpieczenia do potrzeb swojej firmy,
 • potwierdza Twoją wiarygodność – może być zabezpieczeniem kredytu w banku lub leasingu w firmie leasingowej,
 • gwarantuje szybką i profesjonalną likwidację szkód,
 • chroni cały majątek oraz odpowiedzialność cywilną Twojej firmy (w jednej polisie).
Zapraszamy do naszych biur w Jeżowie albo Koluszkach.


Źródło: PZU

PZU Gospodarstwo Rolne

Pełna ochrona Twojego gospodarstwa i osób, które w nim pracują. Ubezpieczymy np. Twój dom, budynki rolne, sprzęt rolniczy, wyposażenie gospodarstwa, ziemiopłody oraz zwierzęta. Udzielimy wsparcia finansowego po nieszczęśliwym wypadku. Wypłacimy odszkodowanie osobie, której Ty lub Twoi bliscy wyrządzicie szkodę podczas pracy w gospodarstwie.

Jaki majątek ubezpieczamy
Wiemy, jak ważny jest dla Ciebie Twój majątek. Dlatego nasze obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych i ubezpieczenie mienia ruchomego pozwalają go chronić.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych
Jesteś rolnikiem (osobą fizyczną) i prowadzisz gospodarstwo, masz obowiązek ubezpieczenia swoich budynków. Ubezpieczamy:
prawie każdy budynek w Twoim gospodarstwie (np. dom, garaż, stodołę, oborę, magazyn),
także wiaty i przybudówki, które znajdują się na terenie Twojego gospodarstwa.

Ubezpieczenie mienia ruchomego
Możesz ubezpieczyć także:
 • tzw. mienie ruchome, czyli np. sprzęt rolniczy (np. maszyny i narzędzia), ziemiopłody (np. zbiory zboża), materiały i zapasy (np. nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, rowery), zwierzęta gospodarskie (np. konie, bydło, trzodę chlewną, owce, kozy, drób),
 • elementy stałe w budynku mieszkalnym, czyli np. meble wbudowane, drzwi, okna, podłogi, glazurę, armaturę czy kominki,
 • sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audio-wideo, komputery, meble, dywany, książki, ubrania i inne tzw. ruchomości domowe w budynku mieszkalnym,
 • słomę i siano składowane poza budynkami.
Od czego ubezpieczamy majątek
Wypłacimy odszkodowanie, jeśli Twój majątek zostanie uszkodzony lub go stracisz w wyniku poniższych zdarzeń losowych.
 • ogień
 • huragan
 • opad śniegu lub grad
 • powódź lub podtopienie
 • piorun
 • deszcz nawalny
Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika
Jako rolnik (osoba fizyczna) masz też obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli Ty albo ktoś z Twojej rodziny lub Twój pracownik wyrządzicie szkodę innej osobie podczas pracy w gospodarstwie. Zobacz przykładowe sytuacje, w których działa nasze ubezpieczenie.
Jeśli podczas jazdy na swoje pole spowodujesz kolizję kombajnu z innym pojazdem na drodze publicznej, osoba poszkodowana otrzyma od nas odszkodowanie.
Jeśli pracownik będzie dokonywał oprysków na Twoim polu i niechcący wytruje pszczoły w pasiece Twojego sąsiada, wypłacimy sąsiadowi odszkodowanie.

Ubezpieczenie NNW
W gospodarstwie mogą zdarzyć się różne nieszczęśliwe wypadki. Warto zabezpieczyć się przed ich konsekwencjami.

Wypłata odszkodowaniaWypłacimy pieniądze, jeśli Twoje zdrowie poważnie i trwale ucierpi (czyli np. nieodwracalnie pogorszy Ci się wzrok, nie odzyskasz pełnej sprawności fizycznej) w wyniku:
 • nieszczęśliwego wypadku,
 • omdlenia lub ataku epilepsji,
 • zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.
Zwrot kosztów
Pokryjemy koszty m.in.:
 • leczenia uciążliwego (operacja lub pobyt w szpitalu powyżej 5 dni),
 • przeszkolenia osób niepełnosprawnych,
 • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • transportu medycznego i dostawy leków,
 • rehabilitacji, pomocy psychologicznej,
 • pomocy domowej po pobycie w szpitalu,
 • opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.
Wszystkich dodatkowych informacji udzielą nasi agenci - Zapraszamy


Źródło: PZU

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych HDI

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy wszystkich budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych to wszystkie obiekty budowlane o powierzchni pow. 20 m2, (trwale związane z gruntem, posiadające fundamenty i dach), będące w posiadaniu rolnika.

Pamiętaj! Obowiązkowi ubezpieczenia nie podlegają budynki, których stan techniczny osiągnął 100% zużycia, bądź przeznaczone do rozbiórki.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia budynku?

Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje z dniem jego pokrycia dachem.

Przed jakimi zdarzeniami chroni ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie obejmuje skutki następujących zdarzeń losowych:
 • ogień,
 • huragan,
 • powódź,
 • podtopienie,
 • deszcz nawalny,
 • opady śniegu,
 • grad,
 • piorun,
 • eksplozja,
 • obsunięcie się ziemi,
 • tąpnięcie,
 • lawina,
 • upadek statku powietrznego.
Jak określana jest suma ubezpieczenia budynków?

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego, oddzielnie dla każdego budynku. Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać wartości:
 • rzeczywistej, czyli wartości w stanie nowym pomniejszonej o stopień zużycia technicznego budynku,
 • nowej, czyli nie uwzględniającej zużycia technicznego – w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia technicznego nie przekracza 10%.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielą nasi agenci.
Źródło: HDI

Ubezpieczenie rolne WARTA

Jaki jest zakres ubezpieczenia?


• OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz.U.03.124.1152 z późniejszymi zmianami)

• ubezpieczenie budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego może zostać zawarte w zakresie obowiązkowym – zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz.U.03.124.1152 z późniejszymi zmianami) oraz dodatkowo w zakresie rozszerzonym.

https://www.warta.pl/rolnictwo
Co może być przedmiotem ubezpieczeń dobrowolnych?
Mienie w gospodarstwie rolnym:

a) ruchomości domowe oraz stałe elementy

np. meble, sprzęt AGD, kabina natryskowa, wanna, umywalka, parkiet, artykuły gospodarstwa domowego, ubrania, narzędzia, elektronarzędzia, sprzęt turystyczny, sportowy, elektroniczny sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne
w zakresie zdarzeń losowych np. zalania, przejęcia, powodzi, dewastacji, stłuczenia, jak również w zakresie kradzieży z włamaniem rabunku

b) urządzenia (wyposażenie budynków gospodarczych)

np. sortowniki, urządzenia oczyszczające, wialnie, poidła, dojarki, urządzenia do usuwania obornika, agregaty prądotwórcze, zagrody i boksy dla zwierząt
w zakresie zdarzeń losowych np. zalania, przejęcia, powodzi, uderzenia pioruna, dewastacji, jak również w zakresie kradzieży z włamaniem rabunku

c) budowle

np. ogrodzenia, altanki, chodniki, budowle dla potrzeb rolnictwa, wagi najazdowe, stacje transformatorowe
w zakresie zdarzeń losowych np. deszczu nawalnego, upadku drzew lub masztów, przejęcia, powodzi, uderzenia pioruna, dewastacji

d) produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy

np. plony roślin z gospodarstwa rolnego Ubezpieczonego - w budynkach, silosach, budowlach lub kopcach
opał, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, części zamienne do maszyn rolniczych.
w zakresie zdarzeń losowych np. deszczu nawalnego, upadku drzew lub masztów, przejęcia, powodzi, uderzenia pioruna, dewastacji

e) zwierzęta gospodarskie

takie jak bydło, drób, konie, kozy, króliki, owce, trzoda chlewna
w zakresie zdarzeń losowych np., pożaru powodzi, uderzenia pioruna, uderzenia
pojazdu, porażenia prądem.

Wszystkich informacji dodatkowych udzielą nasi agenci.

źródło: Warta

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnika HDI

Obowiązek zawarcia umowy spoczywa na każdym rolniku, czyli osobie fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

Pamiętaj! Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.

Zakres ubezpieczenia

OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

W szczególności chodzi tu o szkodę wynikającą ze śmierci, uszkodzenia ciała bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Odpowiedzialność obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a także szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Do jakiej kwoty odpowiada ubezpieczyciel

Maksymalny limit odpowiedzialności towarzystwa w ubezpieczeniu OC rolników okresla suma gwarancyjna, która wynosi:
- w przypadku szkód na osobie 5 000 000 euro
- w przypadku szkód w mieniu 1 000 000 euro

Ważne! W obu wypadkach limit ma zastosowanie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
Wszystkich informacji udzielą nasi agenci.
Źródło: HDI

Ubezpieczenie Cztery Kąty

Posiadasz mieszkanie lub dom jednorodzinny? Wynajmujesz je? A może chcesz ubezpieczyć tylko ruchomości domowe? Ubezpieczenie mieszkań i domów "Cztery kąty" jest stworzone właśnie dla Ciebie. Wybierz pakiet stworzony z myślą o Tobie i dopasuj ochronę do Swoich potrzeb.
https://www.rightmove.co.uk

Ubezpieczenie jest skierowane do osób, które:
 • są właścicielami domu jednorodzinnego lub mieszkania
 • mają spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego lub mieszkania
 • rozbudowują lub budują dom jednorodzinny, garaż lub ogrodzenie
 • mieszkają w wynajętym domu jednorodzinnym lub mieszkaniu
 • mieszkają w mieszkaniu lokatorskim, komunalnym lub zakładowym
Ubezpieczenie mogą zawrzeć zarówno Klienci indywidualni oraz Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami domu jednorodzinnego lub mieszkania.

Polisa Cztery kąty zapewnia całoroczną ochronę przed wszelkimi nieprzewidywalnymi zdarzeniami, które mogą narazić Cię na straty.

Polisa może obejmować ubezpieczenie:
 • domu jednorodzinnego lub mieszkania (także domków letniskowych)
 • ogrodzenia wraz z siłownikami do bram
 • budowli, czyli mienia na zewnątrz (chodniki, wiaty, altany, miejsca parkingowe, turbiny wiatrowe, piaskownice, lampy ogrodowe, korty)
 • garaży wolnostojących,
 • stałych elementów wnętrz, czyli mienia zamontowanego wewnątrz (drzwi, okna, glazura, tynki, instalacje, zabudowa kuchenna)
 • ruchomości domowych, czyli mebli, sprzętu AGD i audio-video, sprzętu elektronicznego, przedmiotów osobistego użytku (książek, ubrań)
 • szyb i przedmiotów szklanych
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, w tym najemcy lub wynajmujacego
 • assistance domowego
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • kosztów ochrony prawnej
 • nagrobków
Polisa gwarantuje ochronę przed skutkami:
 • nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które obejmują 21 zjawisk, między innymi takich jak: powódź, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, zalanie (wraz z deszczem nawalnym), osuwanie się ziemi, wandalizm, przepięcia (szkody elektryczne) i innych
 • kradzieży z włamaniem, rozboju oraz dewastacji
 • całkowitego lub częściowego stłuczenia lub rozbicia szyb (np. okiennych i drzwiowych, luster, płyt grzewczych, kabin prysznicowych, szyb kominkowych)
 • szkód wyrządzonych innym przez Ciebie oraz Twoich bliskich, zwierzęta domowe oraz pomoc domową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujących trwały uszczerbek na zdrowiu (np. złamania, udar mózgu czy zawał serca), gwarantujących świadczenia z tytułu doznanego uszczerbku, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz świadczenia za pobyt w szpitalu
zapewniamy także pomoc specjalistów (np. hydraulika, ślusarza, stolarza) w razie wystąpienia szkody lub awarii w ramach ubezpieczenia assistance domowego.
Zakres i okres ubezpieczenia
Polisę można zawrzeć na okres:
 • roku
 • dwóch lat
z możliwością automatycznego wznowienia na kolejny okres ubezpieczenia.

Sumę ubezpieczenia/gwarancyjna dla zgłoszonego mienia, OC w życiu prywatnym oraz dla kosztów ochrony prawnej ustala Ubezpieczający.

W przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) można wybrać sumę ubezpieczenia pomiędzy 10 000 zł, 20 000 zł lub 40 000 zł na jednego Ubezpieczonego.

W ramach ubezpieczenia kosztów lokalu zastępczego suma ubezpieczenia wynosi 4 000 zł.
Szczegóły znają nasi agenci - zapraszamy
 Źródło: Gothaer

Ubezpieczenie małych i średnich firm

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Mienie oraz odpowiedzialność cywilna, dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym uzyskującym przychody z najmu lub dzierżawy.

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować mienie od zdarzeń losowych, z możliwością rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko przepięcia, katastrofy budowlanej i pękania rur, mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk, mienie w czasie transportu, odpowiedzialność cywilną, usługi Assistance i telefoniczną asystę prawną.

Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie deklarowanej przez Ubezpieczającego wartości mienia.

Suma ubezpieczenia dla budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń i wyposażenia, sprzętu elektronicznego powinna odpowiadać w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych, ich nowej wartości odtworzeniowej, wartości rzeczywistej lub wartości księgowej brutto.

W pozostałych przypadkach Ubezpieczający wyznacza sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia i ubezpieczanych ryzyk kierując się przewidywaną maksymalną szkodą w mieniu, która może powstać wskutek zajścia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, niezależnie od faktycznej, całkowitej wartości ubezpieczanego mienia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polski, zgodnie z lokalizacją wskazaną na polisie.

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych w odniesieniu do maszyn, urządzeń i wyposażenia, obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu wykonywania zlecenia związanego z prowadzoną działalnością Ubezpieczającego.

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych w odniesieniu do mienia osobistego pracowników, obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym miejsc uwykonywania przez pracownika obowiązków służbowych.

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz w ubezpieczenie mienia w transporcie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wartości pieniężnych w czasie transportu.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego obowiązuje na całym świecie.

Ubezpieczenie mienia w ubezpieczeniu mienia w transporcie obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Lichtensteinu, Islandii i Norwegii (ubezpieczeniewartości pieniężnych w transporcie obowiązuje tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Lichtensteinie, Islandii i Norwegii(zgodnie ze wskazaniem w polisie).

Zapraszamy do naszego biura w celu zapoznania się ze szczegółami oferty.


Źródło: Promama