GoAgro - dobrowolne ubezpieczenia dla rolników

Jeśli jesteś rolnikiem i chcesz zabezpieczyć swoje mienie, pakiet GoAgro (Goathar) jest stworzony dla Ciebie. Pakiet ubezpieczeń dobrowolnych posiada strukturę modułową, która umożliwi Ci dopasowanie konkretnych ubezpieczeń do Twoich potrzeb, także jako rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeń obowiązkowych.

Wszystko na jednej polisie.


W pakiecie, umożliwiamy ubezpieczenie na jednej polisie:
 • Ubezpieczenie dobytku rolniczego
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, z możliwością rozszerzenia o działalność agroturystyczną prowadzoną w gospodarstwie rolnym
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika, osób bliskich lub osób pracujących w gospodarstwie
 • Ubezpieczenie maszyn rolniczych (Agrocasco)
 • Ubezpieczenie dobrowolne budynków rolniczych, małych budynków, budowli lub stałych elementów
 • Ubezpieczenie mienia od dewastacji
 • Ubezpieczenie mienia od przepięć (szkód elektrycznych)
 • Ubezpieczenie mienia od stłuczenia lub pęknięcia
 • Po więcej informacji 
Co nas wyróżnia? 
 • Jedna definicja zdarzeń losowych na wszystkie przedmioty ubezpieczenia
 • Ubezpieczamy budynki mieszkalne i gospodarcze w wartości odtworzeniowej ze zużyciem technicznym powyżej 10%
 • Ubezpieczamy budynki mieszkalne i gospodarcze będące w budowie, rozbudowie, przebudowie lub nadbudowie
 • Rozbiórka budynku rolniczego na podstawie decyzji administracyjnej w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego poza ubezpieczonym budynkiem rolniczym
Wszystkich dodatkowych informacji udzielą Nasi Agenci

Źródło:  Goathar