PZU Gospodarstwo Rolne

Pełna ochrona Twojego gospodarstwa i osób, które w nim pracują. Ubezpieczymy np. Twój dom, budynki rolne, sprzęt rolniczy, wyposażenie gospodarstwa, ziemiopłody oraz zwierzęta. Udzielimy wsparcia finansowego po nieszczęśliwym wypadku. Wypłacimy odszkodowanie osobie, której Ty lub Twoi bliscy wyrządzicie szkodę podczas pracy w gospodarstwie.

Jaki majątek ubezpieczamy
Wiemy, jak ważny jest dla Ciebie Twój majątek. Dlatego nasze obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych i ubezpieczenie mienia ruchomego pozwalają go chronić.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych
Jesteś rolnikiem (osobą fizyczną) i prowadzisz gospodarstwo, masz obowiązek ubezpieczenia swoich budynków. Ubezpieczamy:
prawie każdy budynek w Twoim gospodarstwie (np. dom, garaż, stodołę, oborę, magazyn),
także wiaty i przybudówki, które znajdują się na terenie Twojego gospodarstwa.

Ubezpieczenie mienia ruchomego
Możesz ubezpieczyć także:
 • tzw. mienie ruchome, czyli np. sprzęt rolniczy (np. maszyny i narzędzia), ziemiopłody (np. zbiory zboża), materiały i zapasy (np. nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, rowery), zwierzęta gospodarskie (np. konie, bydło, trzodę chlewną, owce, kozy, drób),
 • elementy stałe w budynku mieszkalnym, czyli np. meble wbudowane, drzwi, okna, podłogi, glazurę, armaturę czy kominki,
 • sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audio-wideo, komputery, meble, dywany, książki, ubrania i inne tzw. ruchomości domowe w budynku mieszkalnym,
 • słomę i siano składowane poza budynkami.
Od czego ubezpieczamy majątek
Wypłacimy odszkodowanie, jeśli Twój majątek zostanie uszkodzony lub go stracisz w wyniku poniższych zdarzeń losowych.
 • ogień
 • huragan
 • opad śniegu lub grad
 • powódź lub podtopienie
 • piorun
 • deszcz nawalny
Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika
Jako rolnik (osoba fizyczna) masz też obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli Ty albo ktoś z Twojej rodziny lub Twój pracownik wyrządzicie szkodę innej osobie podczas pracy w gospodarstwie. Zobacz przykładowe sytuacje, w których działa nasze ubezpieczenie.
Jeśli podczas jazdy na swoje pole spowodujesz kolizję kombajnu z innym pojazdem na drodze publicznej, osoba poszkodowana otrzyma od nas odszkodowanie.
Jeśli pracownik będzie dokonywał oprysków na Twoim polu i niechcący wytruje pszczoły w pasiece Twojego sąsiada, wypłacimy sąsiadowi odszkodowanie.

Ubezpieczenie NNW
W gospodarstwie mogą zdarzyć się różne nieszczęśliwe wypadki. Warto zabezpieczyć się przed ich konsekwencjami.

Wypłata odszkodowaniaWypłacimy pieniądze, jeśli Twoje zdrowie poważnie i trwale ucierpi (czyli np. nieodwracalnie pogorszy Ci się wzrok, nie odzyskasz pełnej sprawności fizycznej) w wyniku:
 • nieszczęśliwego wypadku,
 • omdlenia lub ataku epilepsji,
 • zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.
Zwrot kosztów
Pokryjemy koszty m.in.:
 • leczenia uciążliwego (operacja lub pobyt w szpitalu powyżej 5 dni),
 • przeszkolenia osób niepełnosprawnych,
 • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • transportu medycznego i dostawy leków,
 • rehabilitacji, pomocy psychologicznej,
 • pomocy domowej po pobycie w szpitalu,
 • opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.
Wszystkich dodatkowych informacji udzielą nasi agenci - Zapraszamy


Źródło: PZU