PZU Doradca

Kompleksowe ubezpieczenie dla firm – produkcyjnych, usługowych i handlowych. Ochrona majątku firmy od różnych ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia w transporcie krajowym (cargo) oraz usługi assistance.

Co ubezpieczamy
Możesz ubezpieczyć w firmie to, na czym najbardziej Ci zależy.

Majątek trwały
budynki, np. obiekty usługowe, budynki biurowe, magazyny, sklepy, hale produkcyjne,

 • budowle, czyli trwale związane z gruntem obiekty budowlane, np. ogrodzenia, obiekty reklamowe, namioty, szklarnie,
 • lokale, czyli pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obiekty małej architektury, np. lampy oświetleniowe, murki ogrodowe, altany, fontanny,
 • szyby i inne przedmioty szklane, np. oszklenia okien i drzwi, szklane przegrody, lustra, szyldy, neony, reklamy świetlne,
 • nakłady adaptacyjne, np. koszty położenia glazury, ustawienia ścianek działowych, montażu instalacji alarmowej w najmowanych budynkach lub lokalach.
Majątek ruchomy w firmie
 • wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń,
 • urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia,
 • towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń,
 • mienie osób trzecich, które firma przyjęła, aby je np. naprawić, wyremontować, przerobić, wyczyścić, przechować lub sprzedać,
 • gotówka, czeki, weksle i inne wartości pieniężne,
 • rzeczy, które należą do pracowników i zwyczajowo znajdują się w miejscu pracy, np. odzież, obuwie (nie wartości pieniężne).
Co możesz zyskać
Pakiet PZU Doradca składa się z siedmiu ubezpieczeń. Skorzystasz z niego, jeśli wykupisz ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów oraz co najmniej jedno z pozostałych ubezpieczeń (poza ubezpieczeniem assistance).


Dlaczego warto

Nasze ubezpieczenie:
 • możesz dostosować zakres ubezpieczenia do potrzeb swojej firmy,
 • potwierdza Twoją wiarygodność – może być zabezpieczeniem kredytu w banku lub leasingu w firmie leasingowej,
 • gwarantuje szybką i profesjonalną likwidację szkód,
 • chroni cały majątek oraz odpowiedzialność cywilną Twojej firmy (w jednej polisie).
Zapraszamy do naszych biur w Jeżowie albo Koluszkach.


Źródło: PZU