Ubezpieczenie Cztery Kąty

Posiadasz mieszkanie lub dom jednorodzinny? Wynajmujesz je? A może chcesz ubezpieczyć tylko ruchomości domowe? Ubezpieczenie mieszkań i domów "Cztery kąty" jest stworzone właśnie dla Ciebie. Wybierz pakiet stworzony z myślą o Tobie i dopasuj ochronę do Swoich potrzeb.
https://www.rightmove.co.uk

Ubezpieczenie jest skierowane do osób, które:
 • są właścicielami domu jednorodzinnego lub mieszkania
 • mają spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego lub mieszkania
 • rozbudowują lub budują dom jednorodzinny, garaż lub ogrodzenie
 • mieszkają w wynajętym domu jednorodzinnym lub mieszkaniu
 • mieszkają w mieszkaniu lokatorskim, komunalnym lub zakładowym
Ubezpieczenie mogą zawrzeć zarówno Klienci indywidualni oraz Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami domu jednorodzinnego lub mieszkania.

Polisa Cztery kąty zapewnia całoroczną ochronę przed wszelkimi nieprzewidywalnymi zdarzeniami, które mogą narazić Cię na straty.

Polisa może obejmować ubezpieczenie:
 • domu jednorodzinnego lub mieszkania (także domków letniskowych)
 • ogrodzenia wraz z siłownikami do bram
 • budowli, czyli mienia na zewnątrz (chodniki, wiaty, altany, miejsca parkingowe, turbiny wiatrowe, piaskownice, lampy ogrodowe, korty)
 • garaży wolnostojących,
 • stałych elementów wnętrz, czyli mienia zamontowanego wewnątrz (drzwi, okna, glazura, tynki, instalacje, zabudowa kuchenna)
 • ruchomości domowych, czyli mebli, sprzętu AGD i audio-video, sprzętu elektronicznego, przedmiotów osobistego użytku (książek, ubrań)
 • szyb i przedmiotów szklanych
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, w tym najemcy lub wynajmujacego
 • assistance domowego
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • kosztów ochrony prawnej
 • nagrobków
Polisa gwarantuje ochronę przed skutkami:
 • nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które obejmują 21 zjawisk, między innymi takich jak: powódź, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, zalanie (wraz z deszczem nawalnym), osuwanie się ziemi, wandalizm, przepięcia (szkody elektryczne) i innych
 • kradzieży z włamaniem, rozboju oraz dewastacji
 • całkowitego lub częściowego stłuczenia lub rozbicia szyb (np. okiennych i drzwiowych, luster, płyt grzewczych, kabin prysznicowych, szyb kominkowych)
 • szkód wyrządzonych innym przez Ciebie oraz Twoich bliskich, zwierzęta domowe oraz pomoc domową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujących trwały uszczerbek na zdrowiu (np. złamania, udar mózgu czy zawał serca), gwarantujących świadczenia z tytułu doznanego uszczerbku, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz świadczenia za pobyt w szpitalu
zapewniamy także pomoc specjalistów (np. hydraulika, ślusarza, stolarza) w razie wystąpienia szkody lub awarii w ramach ubezpieczenia assistance domowego.
Zakres i okres ubezpieczenia
Polisę można zawrzeć na okres:
 • roku
 • dwóch lat
z możliwością automatycznego wznowienia na kolejny okres ubezpieczenia.

Sumę ubezpieczenia/gwarancyjna dla zgłoszonego mienia, OC w życiu prywatnym oraz dla kosztów ochrony prawnej ustala Ubezpieczający.

W przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) można wybrać sumę ubezpieczenia pomiędzy 10 000 zł, 20 000 zł lub 40 000 zł na jednego Ubezpieczonego.

W ramach ubezpieczenia kosztów lokalu zastępczego suma ubezpieczenia wynosi 4 000 zł.
Szczegóły znają nasi agenci - zapraszamy
 Źródło: Gothaer