Ubezpieczenie rolne WARTA

Jaki jest zakres ubezpieczenia?


• OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz.U.03.124.1152 z późniejszymi zmianami)

• ubezpieczenie budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego może zostać zawarte w zakresie obowiązkowym – zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz.U.03.124.1152 z późniejszymi zmianami) oraz dodatkowo w zakresie rozszerzonym.

https://www.warta.pl/rolnictwo
Co może być przedmiotem ubezpieczeń dobrowolnych?
Mienie w gospodarstwie rolnym:

a) ruchomości domowe oraz stałe elementy

np. meble, sprzęt AGD, kabina natryskowa, wanna, umywalka, parkiet, artykuły gospodarstwa domowego, ubrania, narzędzia, elektronarzędzia, sprzęt turystyczny, sportowy, elektroniczny sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne
w zakresie zdarzeń losowych np. zalania, przejęcia, powodzi, dewastacji, stłuczenia, jak również w zakresie kradzieży z włamaniem rabunku

b) urządzenia (wyposażenie budynków gospodarczych)

np. sortowniki, urządzenia oczyszczające, wialnie, poidła, dojarki, urządzenia do usuwania obornika, agregaty prądotwórcze, zagrody i boksy dla zwierząt
w zakresie zdarzeń losowych np. zalania, przejęcia, powodzi, uderzenia pioruna, dewastacji, jak również w zakresie kradzieży z włamaniem rabunku

c) budowle

np. ogrodzenia, altanki, chodniki, budowle dla potrzeb rolnictwa, wagi najazdowe, stacje transformatorowe
w zakresie zdarzeń losowych np. deszczu nawalnego, upadku drzew lub masztów, przejęcia, powodzi, uderzenia pioruna, dewastacji

d) produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy

np. plony roślin z gospodarstwa rolnego Ubezpieczonego - w budynkach, silosach, budowlach lub kopcach
opał, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, części zamienne do maszyn rolniczych.
w zakresie zdarzeń losowych np. deszczu nawalnego, upadku drzew lub masztów, przejęcia, powodzi, uderzenia pioruna, dewastacji

e) zwierzęta gospodarskie

takie jak bydło, drób, konie, kozy, króliki, owce, trzoda chlewna
w zakresie zdarzeń losowych np., pożaru powodzi, uderzenia pioruna, uderzenia
pojazdu, porażenia prądem.

Wszystkich informacji dodatkowych udzielą nasi agenci.

źródło: Warta