OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, wychowawców i opiekunów do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym nauczyciel, wychowawca czy opiekun wyrządzą szkodę w następstwie wykonywania swojego zawodu.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów, którzy pracują np. w szkole, przedszkolu, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Ubezpieczenie dla osób, które pracują:
  • na podstawie umowy o pracę,
  • na podstawie umów cywilno-prawnych,
  • w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.
Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym nauczyciel lub wychowawca wyrządzą szkodę w następstwie wykonywania swojego zawodu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje te zdarzenia, za które nauczyciel lub wychowawca zgodnie z prawem ponoszą odpowiedzialność.
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Standardowy zakres terytorialny ubezpieczenia dotyczy wypadków, które wydarzyły się w:
  • Polsce,
  • pozostałych państwach Unii Europejskiej,
  • Szwajcarii, Norwegii i Islandii.
Umowę ubezpieczenia szybko i wygodnie możesz zawrzeć w naszym biurze.

źródło: PZU