Bezpieczny wyjazd do pracy za granicą

Polacy są coraz bardziej cenioną grupą pracowników na całym świecie. Coraz częściej poszukujemy możliwości zarobku i rozwoju kariery poza granicami naszego kraju. Nie zawsze jednak możemy już od pierwszego dnia pobytu za granicą liczyć na pełne ubezpieczenie również zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą. Właśnie z tego powodu Generali przygotowało specjalną ofertę ochrony – wyjazd do pracy.
Ubezpieczenie Wyjazd do pracy zapewni Ci ochronę przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków i wysokimi kosztami leczenia poza granicami kraju oraz odpowiedzialnością cywilną za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. W razie potrzeby możesz też skorzystać z usługi zdalnych konsultacji lekarskich w języku polskim.

Zakres Ubezpieczenia

Ubezpieczenie wyjazd do pracy ma bardzo szeroki zakres, dzięki któremu możesz uchronić się nie tylko przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków i wysokimi kosztami leczenia poza granicami kraju, ale również Odpowiedzialnością cywilną za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

Ubezpieczenie turystyczne w Generali obejmuje ochroną także sprzęt sportowy i bagaż podróżny. Zapewnia także pokrycie kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowaniem biletu podróżnego i noclegu.

W zależności od charakteru wyjazdu, możesz rozszerzyć ochronę o ryzyko:
  • zaostrzenia choroby przewlekłej
  • wykonywania pracy fizycznej
  • amatorskiego uprawiania narciarstwa, snowboardu lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka
  • wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu
  • pasywnego udziału w wojnie lub aktach terroru
 Zadzwoń, lub przyjść, żeby poznać szczegóły.

źródło: Generali