Warta Dom Komfort

W ramach ubezpieczenia Warta Dom Komfort możesz korzystać z ochrony ubezpieczeniowej nie tylko nieruchomości, ale również swojego mienia i rodziny.
Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie: 
 • dom jednorodzinny,
  obraz pochodzi ze strony Allegro
 • lokal mieszkalny lub jego stałe elementy,
 • dom letniskowy,
 • garaż lub inny budynek,
 • mała architektura,
 • ruchomości domowe, także dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie,
 • niektóre przedmioty na etapie budowy
w zakresie all risks, czyli wszystkich zdarzeń, które nie są wskazane w wyłączeniach. Zapewnia to gwarancję ochrony nawet za najdziwniejsze zdarzenia, w tym odpowiedzialność za każdy wiatr (bez ograniczeń jego prędkości) i za każdy deszcz (bez ograniczeń jego natężenia).

Zakres ubezpieczenia

MAJĄTEK
 • Kompleksowa ochrona na wypadek działania żywiołów - pożaru, powodzi, wiatru, zalania i innych
 • Ochrona na wypadek przepięcia, stłuczenia lub dewastacji (w tym graffiti)
 • Ochrona na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ochrona na wypadek zdarzeń, które trudno nazwać, a nie są wyłączone
 • Zwrot kosztów poszukiwania przyczyny szkody

ASSISTANCE
 • Katastroficzny - czyli pomoc w walce z żywiołem i lokal zastępczy nawet do 90 dni, jeśli nie masz gdzie mieszkać
 • Domowy - czyli pomoc w razie codziennych awarii, zatrzaśniętych drzwi i nie tylko
 • Medyczny - czyli pomoc w razie problemów ze zdrowiem przy wykupieniu NNW
 • Rodzinny – czyli pomoc dla domowników w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłej choroby

PAKIET KORZYŚCI dla umów na 1 rok
 • Przedmioty wypożyczone, służbowe, rzeczy na zabudowanym balkonie, rzeczy podczas przeprowadzki, rzeczy osobiste
 • Sprzęt firmowy jednoosobowej działalności gospodarczej, rzeczy gości
 • Koszty poszukiwania przyczyny szkody
 • Koszty akcji ratowniczej i usunięcia pozostałości po szkodzie
 • Usługi Assistance

PAKIET KORZYŚCI premia dla umów na 3 lata
 • Rzeczy studenta na stancji, w akademiku
 • Rozmrożenie produktów w niedziałającej lodówce
 • Leczenie psa lub kota po wypadku
 • Koszty wycieku wody na skutek awarii instalacji 
Oraz wiele innych korzyści w ramach opcji.

Zapytaj naszego agenta o szczegóły.

źródło: Warta