Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW zapewni całoroczną ochronę na wypadek wszelkich zdarzeń drogowych, które mogą narazić Ciebie i podróżujących z Tobą pasażerów na utratę życia lub zdrowia. Ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski i Europy.

Decydując się na polisę NNW, będziesz zabezpieczony w sytuacjach: ruchu pojazdu, wypadku pojazdu, wsiadania lub wysiadania z pojazdu, postoju lub naprawy pojazdu na trasie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego nieszczęśliwym
    wypadkiem (1 % sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej, niż 100 % tej sumy),
  • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku (100 % sumy ubezpieczenia),
  • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych (do 10 % sumy ubezpieczenia),
  • zwrot udokumentowanych kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – do 10% sumy ubezpieczenia,
  • zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu – do 10% sumy ubezpieczenia.
Co wyróżnia NNW w Gothar
  • Zakres ubezpieczenia obejmujący następstwa nieszczęśliwego wypadku kierowcy i współmałżonka kierowcy, powstałe podczas życia prywatnego (24 godziny na dobę nie będące skutkiem wypadku związanego z ruchem pojazdu np. powstałe w trakcie pracy, nauki, drogi do pracy i z pracy), na terytorium Polski,
  • świadczenie na wypadek śmierci kierowcy (zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu mechanicznego), stanowiące, odpowiednio, dwu-, trzy- albo czterokrotność wybranej sumy ubezpieczenia,
  • Atrakcyjna oferta cenowa.
Zapytaj o wszystkie szczegóły naszych agentów.


Źródło: Gothar