Autocasco Compensa

Autocasco to zabezpieczenie chroniące Cię przed skutkami start finansowych powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Twojego pojazdu.

W przypadku uszkodzenia pojazdu Compensa zapewni wypłatę środków na jego naprawę, jeżeli natomiast dojdzie do całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu, Compensa wypłaci świadczenie równe wartości utraconego pojazdu.

Zalety
 • ubezpieczenie od następstw wszelkich zdarzeń (all risk), których wynikiem jest uszkodzenie,
  zniszczenie lub utrata pojazdu
 • ochrona w kraju i za granicą
 • dodatkowa zniżka przy zakupie ubezpieczenia AC z OC w pakiecie
 • Assistance w razie wypadku gratis
 • możliwość jednorazowej lub ratalnej płatności składki
 • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe produkty – NNW, assistance, ubezpieczenie utraty zniżki, ubezpieczenie opon, ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie bagażu, GAP, ochrona prawna
Zakres
Zakres ubezpieczenia autocasco obejmuje wszelkie zdarzenia (all risk), które powodują szkodę w pojeździe lub jego utratę (poza wyłączeniami w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Do wyboru Ubezpieczonego dostępne są dwa warianty rozliczenia szkód:
serwisowy – rozliczenie wartości szkody wg faktury wystawionej przez serwis
kosztorysowy - rozliczenie wartości szkody na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Compensę
warsztat partnerski - likwidacja szkód za pośrednictwem warsztatu partnerskiego. Szczegóły tutaj

Ochrona funkcjonuje na terytorium Polski oraz za granicą (na terenie państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Islandia, Lichtenstein, Macedonia, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja w części europejskiej, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja w części europejskiej, Ukraina, Watykan).

Rozszerzenie zakresu ochrony
Zakres ubezpieczenia AC może zostać rozszerzony o liczne produkty dodatkowe, m.in.:
 • Assistance - natychmiastowa i profesjonalna pomoc w przypadku awarii, kolizji lub uszkodzenia pojazdu podczas próby kradzieży
 • NNW - wypłata świadczenia dla poszkodowanych w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym
 • ochrona prawna - pomoc w przypadku pojawienia się problemów natury prawnej związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu
 • ubezpieczenie utraty zniżki - gwarancja utrzymania posiadanej zniżki za przebieg ubezpieczenia w przypadku szkody w Compensie
 • ubezpieczenie szyb - naprawa lub wymiana uszkodzonej szyby bez utraty zniżki za przebieg ubezpieczenia
 • ubezpieczenie opon - natychmiastowa pomoc assistance w przypadku uszkodzenia kół, opon lub dętek
 • ubezpieczenie bagażu - wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia bagażu przewożonego samochodem
 • GAP - ubezpieczenie straty finansowej na wypadek utraty wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży
Zapraszamy - nasi agenci na pomogą dobrać najlepsze opcje ubezpieczenia.
 
Źródło: Compensa