Ubezpieczenie - ochrona prawna dla rodziny i kierowcy

W naszym życiu zdarzają się różne sytuacje - często zaskakują nas w najmniej odpowiednich momentach. Dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu. Czy wiesz. że możesz ubezpieczyć Siebie i swoją Rodzinę na wypadek, gdybyś potrzebował pomocy prawnej?

Przedmiotem ubezpieczenia jest obrona interesów prawnych Ubezpieczonego poprzez:
 • pokrycie wymienionych w OWU kosztów prowadzenia sporów prawnych (ochrona prawna); 
 • organizację i pokrycie kosztów świadczenia Informacji Prawnej.
Ochrona Prawna Rodziny obejmuje spory prawne Ubezpieczonego w życiu prywatnym w zakresie:
 1. dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych;
 2. obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi;
 3. obrony w sprawie o wykroczenie lub w postępowaniu karnym;
 4. umów cywilnoprawnych;
 5. obrony praw konsumenta;
 6. prawa spadkowego;
 7. prawa rodzinnego – z ograniczeniem do spraw adopcyjnych oraz obrony Ubezpieczonego jako strony pozwanej w procesie rozwodowym z żądaniem orzeczenia jego wyłącznej winy;
 8. ochrony danych osobowych;
 9. prawa administracyjnego;
 10. prawa pracy;
 11. ubezpieczeń społecznych;
 12. użytkowania lub posiadania nieruchomości (najem, dzierżawa i wszelkie podobne stosunki prawne związane z używaniem lub użytkowaniem nieruchomości wskazanej w Umowie ubezpieczenia).
Ochrona Prawna Kierowcy obejmuje spory prawne Ubezpieczonego dotyczące posiadania lub użytkowania Pojazdu w zakresie:
 1. dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych; 
 2. obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi;
 3. obrony w sprawie o wykroczenie lub w postępowaniu karnym;
 4. umów cywilnoprawnych;
 5. obrony praw konsumenta;
 6. prawa spadkowego;
 7. prawa administracyjnego.
Świadczenie Informacji Prawnej obejmuje:
 1. udzielenie Konsultacji i porady prawnej;
 2. objaśnienie obowiązków prawnych oraz procedur dochodzenia i obrony praw Ubezpieczonego wraz z podaniem podstawy prawnej;
 3. obliczenie kosztów prowadzenia sporu prawnego i wskazanie właściwego do prowadzenia sprawy organu lub urzędu;
 4. sporządzenie umowy, wniosku, wezwania, pozwu, sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty;
 5. przesłanie informacji teleadresowych dotyczących właściwych jednostek organizacyjnych: urzędów, sądów powszechnych, prokuratur, a także adwokatów, radców prawnych i notariuszy;
 6. pomoc w znalezieniu adwokata lub radcy prawnego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego albo miejscowości, gdzie toczy się spór (w zależności od wyboru Ubezpieczonego).
Jeśli chcesz skorzystać z takiej ochrony - zapraszamy do naszego biura,

Źródło: Gothar